Transitievergoeding

Een transitievergoeding is een vergoeding waar een werknemer aanspraak op kan maken na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Voorwaarde is wel dat het dienstverband 24 maanden of langer is geweest en dat het initiatief voor het ontslag bij de werkgever lag.

De hoogte is afhankelijk van de duur van het dienstverband. De eerste 10 dienstjaren is het bedrag gelijk aan 1/6e van een bruto maandsalaris vermeerderd met emolumenten per vol half dienstjaar. Na de eerste tien dienstjaren wordt de factor verhoogd naar 1/4e. Voorts geldt er een maximum van (in 2017) € 77.000,= bruto.

Voor oudere werknemers met een lang dienstverband en voor kleine bedrijven in financiële nood gelden er tot 2020 overbruggingsregelingen.