UWV

Het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen is een zelfstandig bestuursorgaan dat in opdracht van de overheid de werknemersverzekeringen uitvoert. Het gaat o.a. om de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet.

Naast het toekennen van uitkeringen is het UWV ook belast met het beoordelen van ontslagvergunningsaanvragen (zie ook ‘opzeggen‘).