Vaststellingsovereenkomst

Wanneer een werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen, moet dit schriftelijk worden vastgelegd. Dat gebeurt in een vaststellingsovereenkomst.

In een vaststellingsovereenkomst kunnen meerdere afspraken worden opgenomen, bijvoorbeeld over de einddatum, een vergoeding en een vrijstelling van werk. Voorts is het voor een werknemer van belang dat de WW-rechten zoveel mogelijk worden veilig gesteld.

Vaak wordt tussen partijen onderhandeld om tot een vaststellingsovereenkomst te komen. Die onderhandelingen kunnen doorlopen tot de arbeidsovereenkomst op een andere wijze is geëindigd (opzegging of ontbinding).