Verbetertraject

Een verbetertraject is een periode waarin een werknemer in de gelegenheid gesteld wordt om zijn functioneren te verbeteren.

Veelal vinden er tussentijds evaluaties plaats en krijgt de werknemer op enigerlei wijze ondersteuning van zijn werkgever.

Alleen wanneer is geprobeerd om een werknemer te verbeteren, vormt disfunctioneren een redelijke ontslaggrond.