Verstoorde verhouding

Wanneer de arbeidsrelatie zodanig is verstoord dat het van een werkgever niet langer gevergd kan worden om de arbeidsovereenkomst te laten bestaan, heeft de werkgever een redelijke grond voor ontslag (g-grond).

Hoewel er geen verbetertraject hoeft te worden gestart, dient een werkgever wel de nodige inspanningen te verrichten om tot een herstel van de relatie te komen.