Verwijtbaar gedrag

Wanneer een werknemer zich zodanig verwijtbaar gedraagt dan het van een werkgever niet langer gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortbestaan, heeft de werkgever een redelijke grond voor ontslag (e-grond).