Voorwaardelijke arbeidsovereenkomst

Slechts in uitzonderlijke gevallen kan er een voorwaarde aan het (voort)bestaan van de arbeidsovereenkomst worden verbonden. Een voorbeeld van een degelijke voorwaarde is bijvoorbeeld het slagen voor de aanstellingskeuring.