Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA)

De wet DBA ziet op de arbeidsrelatie tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer (ZZP-er).

De wet zou het de Belastingdienst makkelijker moeten maken te bepalen of het gaat om een overeenkomst van opdracht of toch om een arbeidsovereenkomst (met alle gevolgen van dien).

In plaats van de vroegere VAR-verklaring zou nu gewerkt moeten worden met door de overheid goedgekeurde modelcontracten.

Vooral omdat het risico door de wet nu ook bij opdrachtgevers is komen te liggen, heeft de wet veel onrust gegeven. De vraag of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht bleek toch niet gemakkelijk te beantwoorden.

De handhaving van de wet is daarom in de koelkast gezet tot 1 januari 2018. De vraag is wat het nieuwe kabinet met de wet gaat doen.