Wet Verbetering Poortwachter

De wet die regelt waar partijen toe gehouden zijn wanneer er sprake is van ziekte.