Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

De wet waarmee de overheid heeft geprobeerd om flexwerkers een sterkere positie te geven en het ontslagrecht simpeler, goedkoper en sneller te maken (vast minder vast en flex minder flex).

De wet heeft tal van wijzigingen opgeleverd (proeftijd, aanzegging, bedenktijd, redelijke ontslaggronden, transitievergoeding, billijke vergoeding).

Vooralsnog lijkt het doel van de wetgever niet te worden bereikt. De vraag is wat het nieuwe kabinet met de WWZ gaat doen.