Dossieropbouw – Zonder dossier, geen ontslag

Dossieropbouw – Zonder dossier, geen ontslag

 

Wat is dossieropbouw?

Dossieropbouw houdt in dat er over elke werknemer voortdurend informatie wordt opgeslagen. In het dossier staan alle gegevens en afspraken over de persoon, de arbeidsovereenkomst, de werkzaamheden en het functioneren van de werknemer.

Waarom dossieropbouw?

Door dossiers bij te houden, houdt u grip op uw organisatie. Het functioneren, de ontwikkeling en de ambities van werknemers kan worden vastgelegd. Met die informatie kunt u het bedrijf beter (bij)sturen. Daarnaast is een dossier noodzakelijk om tot ontslag te kunnen overgaan.

Dossieropbouw en ontslag

Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst beëindigen, indien daar een redelijke grond voor is en herplaatsing niet mogelijk is of niet in de rede ligt.

In de wet zijn 8 redelijke gronden opgenomen:

  • a) bedrijfseconomische redenen
  • b) ziekte langer dan 104 weken
  • c) frequent ziekteverzuim
  • d) disfunctioneren
  • e) verwijtbaar handelen/nalaten werknemer
  • f) ernstige gewetensbezwaren
  • g) verstoorde arbeidsverhouding
  • h) andere, bijzondere omstandigheden

Het is aan de werkgever om te bewijzen dat er een redelijke grond aanwezig is. Dat gebeurt met een dossier. Dus: zonder dossier, geen ontslag.

Dossieropbouw en disfunctioneren (het verbetertraject)

Er is sprake van de d-grond ‘disfunctioneren’ wanneer de werknemer ongeschikt is voor zijn eigen werk.

Het disfunctioneren mag niet het gevolg zijn van ziekte, de arbeidsomstandigheden of een gebrek aan scholing.

Een werknemer moet tijdig in kennis zijn gesteld en de gelegenheid te hebben gekregen om zich te verbeteren. Dit laatste leidt vaak tot een verbetertraject. De duur daarvan is per geval anders (duur dienstverband, functie, doel van het verbetertraject, mate van ondersteuning, enz.).

Tijdens een verbetertraject zal de werknemer verbetering moeten laten zien, maar ook voor een werkgever brengt deze periode verplichtingen met zich mee: signaleren, doel bepalen, consequenties bespreken, begeleiden, ondersteunen, evalueren, beoordelen.

De algemene tip bij een verbetertraject: leg vast en pak door. Meer tips & tricks? Neem contact op met Poot Arbeidsrecht: 0624751388.