Wat te doen met werknemers die minder willen werken?

Wat te doen met werknemers die minder willen werken?

 

Het komt regelmatig voor: werknemers die minder willen werken (of juist meer, of op een andere dag, of op een andere plaats). Waar sta je dan als werkgever?

De regels

Een werknemer heeft het recht om wijziging te verzoeken van:

 • de arbeidsduur (het aantal uren per week)
 • de werktijd (de spreiding van de uren) en/of
 • de arbeidsplaats.

Het recht bestaat niet wanneer:

 • de wijziging zou moeten ingaan voordat het dienstverband 26 weken of langer heeft geduurd
 • er in de afgelopen 12 maanden al op een wijzigingsverzoek is beslist
 • de werkgever minder dan 10 werknemers heeft
 • er een cao van toepassing is waarin regels zijn opgenomen over flexibel werken.

Het verzoek moet minstens twee maanden van te voren worden ingediend. Een werkgever moet in overleg treden en een beslissing nemen. Is er een maand voor de beoogde aanvang nog geen besluit gevallen dan geldt dat als een akkoord van de werkgever.

Een eventuele afwijzing van het verzoek moet door de werkgever schriftelijk worden gemotiveerd.

 Wanneer mag een werkgever weigeren?

Een verzoek tot wijziging van de arbeidsduur mag alleen worden geweigerd als er ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’ zijn. Daarvan is in ieder geval sprake als de wijziging leidt tot ernstige problemen:

 • voor de bedrijfsvoering bij de herbezetting van de vrijgekomen uren
 • op het gebied van de veiligheid
 • van roostertechnische, financiële of organisatorische aard
 • wegens het niet voorhanden zijn van voldoende werk
 • omdat de vastgestelde formatieruimte of personeelsbegroting daartoe ontoereikend is.

Een verzoek tot wijziging van de werktijd mag alleen worden geweigerd als daar een zodanig belang voor is dat de wens van de werknemer daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. Tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn, moet een werkgever daarbij ook akkoord gaan met het gewenste aanvangstijdstip.

De bovenstaande zware eisen gelden niet voor een verzoek tot wijziging van de arbeidsplaats. Daarvoor geldt dus ‘slechts’ dat de werkgever met de werknemer in overleg moet gaan en dat de eventuele afwijzing schriftelijk moet worden gemotiveerd.

Wat te doen met werknemers die minder willen werken?

Ga na of de werknemer het recht heeft om een wijziging te verzoeken. Is dat het geval, treedt dan in overleg. Ga na wat de wensen zijn en waarom die er zijn. Neem tijdig een beslissing. Motiveer de beslissing schriftelijk.

Wenst u meer informatie over bijvoorbeeld het ‘invullen’ van de ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’ of heeft u andere vragen over dit onderwerp? Neem contact op met Poot Arbeidsrecht.