Werkwijze

Elke zaak begint met een gesprek. Wat is er gebeurd? Wat is het doel? Wat is te bewijzen?

Daarna volgt de juridische vertaling van de feiten. Wat is uw juridische positie? Waar liggen uw kansen en risico’s?

Vervolgens maken we een plan. Wat moet er gebeuren, wanneer en door wie? Blijft het bij een advies, moet er worden onderhandeld of gesommeerd of is een procedure noodzakelijk?

Uiteraard vindt steeds intensief overleg plaats. Poot Arbeidsrecht is helder, efficiënt en klant- en resultaatgericht.

Neem contact op met Poot Arbeidsrecht voor meer informatie.