Scholingsplicht – ‘Terug naar schol’

Scholingsplicht – ‘Terug naar schol’

In de aanloop naar een rechtszitting zoek ik, bij wijze van mentale voorbereiding, altijd een restaurantje op. Meestal blijft het bij een snelle kop koffie, maar deze keer was ik ruim op tijd en gunde ik mij de daghap: ‘School met friet – € 16,50’. Geinig.

De eigenaar van Happy Fish zag mijn glimlach, zuchtte en veegde het krijtbord schoon. ‘Dat moet Wanda zijn geweest, die is daar nooit geweest’. We raakten in gesprek.

John vertelde over zijn toekomstplannen. Een verbouwing, een groter terras en meer personeel. Ik vertelde hem over het belangrijkste onderwerp van mijn zitting: de (nieuwe) scholingsplicht.

Elke werknemer moet de noodzakelijke scholing krijgen om zijn functie goed te kunnen uitvoeren. Daar had John begrip voor.

De scholingsplicht voor werkgevers is evenwel ruimer. Wanda moeten ook worden geschoold voor het geval haar functie komt te vervallen en voorts voor het geval zij haar functie, om welke reden dan ook, niet meer kan uitvoeren. Dat ging John te ver.

Daarop heb ik hem aangeraden om met elke werknemer scholingsafspraken te maken. Kosten die een werkgever maakt aan scholing ten behoeve van transitie (‘overstappen naar een andere baan’) en bredere inzetbaarheid (‘alle scholing die niet specifiek gericht is op de eigen functie’) kunnen dan namelijk van de transitievergoeding worden afgetrokken. Zonder scholing heb je bij de rechter een probleem als het gaat om een ontslag wegens disfunctioneren. Het gezicht van John klaarde al iets op.

Wat valt er eigenlijk allemaal onder scholing? In de wet is er geen definitie opgenomen. Dat wordt dus aan partijen zelf en de rechter overgelaten. John leek kansen te zien.

Het gesprek viel even stil toen Wanda haar ‘school’ serveerde. John bleef nog even aanzitten.

En hoe zit het met BBL-trajecten? Dat ligt er aan. Wanneer de arbeidsovereenkomst na afloop van een beroepsbegeleidend leerwegtraject wordt voortgezet, mogen de kosten niet worden afgetrokken. Stopt na het BBL-traject ook de arbeidsovereenkomst dan mag dat (onder voorwaarden) wel.

Maar wat als ze nou echt niet wil? Ik heb hem aangeraden dit dan schriftelijk vast te leggen; met een handtekening van Wanda eronder. Het goed bijhouden van een personeelsdossier is onder het nieuwe arbeidsrecht nog belangrijker geworden. Zonder dossier, geen ontslag, John.

John wist genoeg. Snel verorberde ik mijn schol en richtte ik mij op de zitting. Showtime. Ik zal ze een lesje leren, dacht ik nog 🙂