Uurtarief

Elke zaak begint met een gesprek. Kennismaken of een oriënterend gesprek kan altijd en kost niks. Leg uw probleem voor, dan maken we daarna afspraken over wat er moet gebeuren en de kosten.

Poot Arbeidsrecht hanteert een tarief van € 215,= per uur exclusief BTW. Afhankelijk van de zaak kan een fixed fee worden afgesproken.

De bestede tijd wordt gespecificeerd in rekening gebracht. Er worden géén kantoorkosten in rekening gebracht. Wanneer er kosten aan derden moeten worden gemaakt, zoals een deurwaarder of de rechtbank, gebeurt dat uiteraard in overleg.

Neem contact op met Poot Arbeidsrecht voor meer informatie.