Vakantie – De boog kan niet altijd gespannen staan

Vakantie – De boog kan niet altijd gespannen staan

Elk mens heeft behoefte aan ontspanning. Om de zaag scherp te houden, is het recht op vakantie zelfs in de wet verankerd. Terwijl een vakantie bedoeld is om tot rust te komen, vormen de regels vaak een bron van onrust. Met de vakanties in aantocht, geef ik in deze blog antwoord op vaak terugkerende vragen.

Hoeveel vakantiedagen heeft mijn werknemer? Kunnen vakantiedagen oneindig worden opgespaard? Moet ik elke vakantieaanvraag honoreren? Enzovoorts.

Het aantal vakantiedagen

Elke werknemer heeft per jaar recht op tenminste ten minste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Een werknemer met een werkweek van 40 uur bouwt dus 20 vakantiedagen per jaar op. Dit worden de wettelijke vakantiedagen genoemd. Het is mogelijk om hiervan af te wijken in het voordeel van de werknemer. In zowel een collectieve als een individuele arbeidsovereenkomst kunnen partijen overeenkomen dat een werknemer aanspraak kan maken op extra, bovenwettelijke vakantiedagen.

Vakantie opnemen

Een werknemer hoeft de vakantiedagen niet in hetzelfde jaar op te nemen als dat hij deze krijgt toegekend. Hierbij is het onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen van belang. Wettelijke vakantiedagen verjaren na 6 maanden. Wanneer een werknemer zijn dagen van het jaar 2015 niet opneemt in 2015 dan dient hij dat alsnog te doen vóór 1 juli 2016. Daarna kan de werknemer geen aanspraak meer maken op de wettelijke vakantiedagen die hij heeft opgebouwd in 2015. Bij bovenwettelijke vakantiedagen is dit minder streng geregeld. Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren pas na 5 jaar.

Vakantie weigeren of intrekken

Een werkgever dient een vakantieaanvraag in principe te honoreren. Weigeren is alleen mogelijk als er ‘gewichtige redenen’ zijn zoals bijvoorbeeld onmisbaarheid wegens ziekte van collegae, piekdrukte, etc. Wordt een vakantie ingetrokken, dan dient de werkgever de schade (bijvoorbeeld annuleringskosten) aan de werknemer te vergoeden.

Ziek tijdens de vakantie

Ziektedagen gaan niet ten koste van het tegoed aan vakantiedagen. Het is voor wat betreft de bovenwettelijke vakantiedagen, mogelijk om hiervan schriftelijk af te wijken. Het uitgangspunt is dat iemand die ziek is geen vakantie heeft. Indien één van uw werknemers tijdens de vakantieperiode ziek wordt, dan dient de werknemer de gebruikelijke procedure bij ziekmeldingen te volgen. Op het moment dat een werknemer in het buitenland verblijft is controle op de ziekmelding moeilijk. Het is mogelijk om in de regeling omtrent ziekmeldingen op te nemen dat de werknemer in dat geval een verklaring van een arts moet overleggen.

Verplichte vakantiedagen

Een werkgever dient een werknemer elk jaar in de gelegenheid te stellen om tenminste het aantal wettelijke dagen op vakantie te gaan. Daar staat geen verplichting van de werknemer tegenover tenzij anders is overeengekomen, bijvoorbeeld in verband met een bedrijfssluiting in het kader van de bouwvak.

Uitbetaling van vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen mogen niet worden afgekocht, tenzij dit gebeurt bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Bovenwettelijke vakantiedagen mogen altijd, mits de werknemer ermee instemt, worden afgekocht. Een vakantiedag ‘kost’ het loon dat de werknemer over die dag had ontvangen. Loon is in dit verband al hetgeen als tegenprestatie voor de arbeid werd bedongen, dus inclusief vakantiegeld en overeengekomen bijzondere loonbestanddelen zoals een dertiende maand of een provisie.

Einde dienstverband

Een werknemer kan niet worden verplicht het restant aan vakantiedagen op te nemen. Het restant mag, in uitzondering op de regel, worden uitbetaald. Blijken er teveel vakantiedagen opgenomen dan komt dit voor rekening van de werkgever. Er is geen rechtsgrond voor terugbetaling, tenzij anders is overeengekomen.

Voor werknemers staat vakantie meestal gelijk aan ontspanning. De beleving van een werkgever is daarbij vaak anders. Neem voor meer informatie contact op (en ontspan).


Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/610811.cloudwaysapps.com/gdvkgsrhzr/public_html/wp-content/themes/twentythirteen-child/content.php on line 58